&Viribus Unitis Suum Cuique &

aktualnosci

28 paź 2016

Inwentaryzacja archiwum weleckiego 29 października 2016 roku Stowarzyszenie Filistrów Welecji zakończyło inwentaryzację zespołu archiwalnego "Korporacja Akademicka Welecja" przeprowadzoną w ramach projektu „Opracowa... »

27 paź 2016

Wykład filistra Michała Wołłejki pt. "Czechy piwem kuszące - o warzeniu, podawaniu i piciu piwa w Czechach." Dzisiejszy wykład filistra Michała Wołłejki pt. "Czechy piwem kuszące - o warzeniu, podawaniu i piciu piwa w Czechach" ... »

11 paź 2016

Informacja o wykładzie otwartym Korporacja Akademicka Welecja i TTA mają zaszczyt zaprosić na wykład naukowy pt. "Mickiewicz i filomaci - prawda i legenda", który zostanie wygłoszony przez pana Sławomira Kopra, historyka, pisarza ... »

aktualnosci

Podstawą Welecji jest dewiza Viribus Unitis Suum Cuique - co w języku polskim znaczy wspólnymi siłami każdemu co mu się należy. Zwłaszcza drugi człon naszej maksymy ma istotne znaczenie. Wywodzimy zeń zasadę tolerancji i szacunku dla wszystkich poglądów i punktów widzenia.

aktualnosci

Aktualności

Wykład otwarty prof. dr hab. n. med. Łukasza Święcickiego pt. " Postępy w leczeniu chorób psychicznych" 25 lut 2016

Dziś wykład otwarty na naszej kwaterze, a więc święto, ciekawy temat, a wśród gości panie. Naszym prelegentem był wybitny lekarz i naukowiec, ordynator Oddziału Chorób Afektywnych w szpitalu przy ul. Sobieskiego prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki.  Każdy nieobecny stracił wybity wykład będący krytycznym spojrzeniem na postępy w psychiatrii, oraz bardzo ciekawą dyskusję po wykładzie. 

Wykład zorganizowano we współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej.

Wykład pana Karola Trammera pt. "Rozkład jazdy" 18 lut 2016

Dziś odwiedził nas z wykładem pan Karol Trammer, twórca i redaktor naczelny czasopisma "Z biegiem szyn", ekspert branży kolejowej. W swojej prelekcji pt. "Rozkład jazdy" sportretował obecny stan polskich kolei pasażerskich i nakreslił perspektywy na najbliższe lata.  W kolejach i transporcie publicznym doskonale odbija się 25 lat naszej transformacji. Temat obowiązkowy dla każdego próbującego poznać i zrozumieć nasz kraj.

Obrona doktoratu fil. M. Leskiego 12 lut 2016

     Dziś w INP PAN w Pałacu Staszica miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej fil. M. Leskiego pt. "Problematyka akcjonariatu pracowniczego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych". Obrona zgromadziła licznych zainteresowanych, którzy gorąco debatowali nad stawianymi przez filistra tezami. Całość zakończyła się pomyślnie! Gratulujemy naszemu filistrowi, który dołączył do zacnego grona doktorów w naszej korporacji.

Wykład prof. J. Dzięgielewskiego o I Rzeczpospolitej 11 lut 2016

Dziś mieliśmy okazję wysłuchać wykładu prof. Jana Dzięgielewskiego - jednego z najlepszych specjalistów zajmujących się demokracją szlachecką. Wygłosił wykład pt. "Powinności obywateli I RP" i zaprezentował nam kim tak naprawdę był szlachcic w tym okresie. Dyskusja na tak bliskie nam tematy była bardzo żywiołowa. Zastanawialśmy się między innymi nad przyczynami degenracji tego wspaniałego i wolnościowego systemu, czy nad alternatywami jakie mieli przed sobą nasi przodkowie.

Komersz XCIII-lecia K! Respublica 23 sty 2016

     Delegacja Welecji wzięła udział w komerszu naszych drogich kolegów - Respublikanów. Komersz miał miejsce na kwaterze R!. Spośród zaproszonych korporacji wyróżniała się liczna delegacja skartelowanej z Respubliką, estońskiej Rotalii. Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólne świętowanie, które przy śpiewie i dobrym piwie upływało do późnych godzin nocnych. Jeszcze rankiem rozbrzmiewał w uszach zebranych toast - Vivat Respublica!

85 ... 1312111098765 ... 1

Strona: